Archive for September, 2014

Aloja, joissa riittää töitä Suomessa

Viimeisten vuosikymmenten aikana Suomen talouselämä on kokenut useita suuria murroksia. 1980-luvun lihavien vuosien jälkeen alkoi kuuluisa 90-luvun lama, jonka syyksi on usein esitetty huonoa talouspolitiikkaa, mutta myös Neuvostoliiton hajoamista. Hieman myöhemmin alkoivat näkyä myös globalisaation vaikutukset, kun tuotantoyritykset siirsivät perustuotantoaan Aasiaan ja muihin maihin, ja vanhat suomalaiset yritykset siirtyivät kokonaan uuteen omistukseen.

Tällä hetkellä moni ala kamppailee vaikeuksien parissa, ja työn saanti voi olla vaikeaa esim. perustuotanto- ja IT-aloilla, sillä esimerkiksi Nokia Mobile Phones-yhtiön talousongelmat ovat johtaneet laajoihin irtisanomisiin. Vaikeuksien parissa kamppailevat myös perinteisemmät alat kuten metsä-, kone- ja laivateollisuus. Myös rakennusala on tunnetusti hyvin suhdanneherkkä. Pieniä valopilkkujakin on näkyvissä, joista yksi on Uudenkaupungin autotehtaan uudet tuotantosopimukset ja tämän johdosta syntyvät uudet työpaikat. Myös monet suomalaiset pienet yritykset, kuten vaikkapa Angry Birds -pelin kehittänyt Rovio niittävät suosiota ja tekevät hyvää tulosta. Nämä yritykset ovat kuitenkin niin pieniä, että niillä ei ole suuria työllistäviä vaikutuksia.

On hyvin vaikeaa ennustaa miten yhteiskunta ja talouselämä tulee kehittymään vaikkapa seuraavan 20 vuoden aikana. Nuorien kohtaama haaste on kuitenkin siinä, että nyt pitäisi tietää mitä haluaa tehdä työkseen, mutta samalla pitäisi pystyä arvioimaan alan työllisyystilannetta tulevaisuudessa. Kun tätä eivät osaa taloustieteilijätkään tehdä, niin vaikeaa se on tavalliselta kansalaiseltakin. Muutamia todennäköisesti hyvin työllistäviä aloja kuitenkin todennäköisesti tulee aina olemaan. Uskotaan, että terveydenhuolto ja sosiaalityö tulee olemaan yksi parhaista työllistäjistä jatkossakin. Alan tämän hetkinen työllisyystilannehan on myös erittäin hyvä. Erityisesti tarvetta tulee olemaan julkisen puolen sairaan- ja lähihoitajista sekä terveyskeskuslääkäreistä. Muutaman alat taas ovat yhteiskunnan rakenteiden kannalta niin tärkeitä, että ne tuskin ainakaan tulevat häviämään. Tällaisia ovat mm. opetusala, erityisesti peruskoulutuksen opettajat; suojeluala, kuten poliisit, palomiehet ja vartijat, sekä kaupan, kuljetuksen ja palveluiden alat. Palveluammatit ovat jo nyt merkittävä työllistäjä. Myös perustuotantoa tulee hyvin todennäköisesti aina olemaan, joten maanviljelijänkään ammatti on tuskin häviämässä minnekään. Sama koskee lihan ja kalan tuotantoa.

On kuitenkin oletettavaa ja toivottavaa, että jo hyvän nousun kokeneet uudetkin alat, kuten ICT ja erilaiset tekniset alat vielä nousevat. Jo senkin takia, että Suomessa on valtava määrä koulutettua huippuosaamista valmiina luomaan uusia innovaatioita. Tulevaisuudessa saattaa nousta myös aivan uusia aloja, joista usein mainitaan biotekniikka ja ympäristöteknologiat sekä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön tähtäävät alat.

Toteuta unelmasi

Monilla lapsilla ja nuorilla on varmasti unelmia siitä, mitä he haluaisivat tehdä aikuisina. Unelmat tietysti vaihtuvat ja kehittyvät, mutta jossain vaiheessa nuori alkaa saada jonkinlaista vakavampaa ideaa siitä, mikä häntä kiinnostaa ja mitä hän haluaisi tehdä työkseen tai harrastuksenaan. Toisaalta monilla ei ole vielä koulujen loputtuakaan oikein selvää kuvaa siitä, mitä he haluaisivat tehdä. Tällaisessa tilanteessa otetaan usein ns. aikalisä, ja kokeillaan vaikka vähän aikaa jotakin työtä ja mietitään samalla eri vaihtoehtoja.

Mikäli mielessä on jokin unelma, jonka oikeasti haluaa saavuttaa, on oltava valmis tekemään paljon työtä sen eteen. Eläinlääkäriksi tai huippu-urheilijaksi tuleminen vaatii pitkäjänteisyyttä ja sinnikkyyttä, ja tietysti myös jonkin verran luontaisia lahjoja kyseessäolevaan alaan. Monessa eri taidossa tarvitaan pitkäkestoista harjoittelemista, jolloin omat lahjat ja taidot alkavat lopulta päästä oikeuksiinsa. Tämä koskee lähes mitä tahansa asiaa. Vain harjoittelemalla voi oppia esim. hyväksi ohjelmoijaksi.

Ensimmäinen saavutus voi olla vaatimatonkin, jonkin yksinkertaisen pienen ohjelman kehittäminen. Tämän jälkeen voi edetä määrätietoisesti kohti haastavampia projekteja, kunnes lopulta aikuisiällä huomaa olevansa alan arvostettu ammattilainen. Toinen esimerkki tavoitteiden saavuttamisesta voisi olla vaikka pokeri tai muut korttipelit, jotka nykyään jo mielletään taito-, eikä pelkästään onnen peleiksi. Pokerin taidot karttuvat vain harjoittelemalla. Aluksi peliseurana voi olla vaikka kaverit, mutta kun ikää on riittävästä voi siirtyä pelaamaan vaikka internetin online-kasinoissa, esim. Casinoeurossa, jossa monet suomalaiset harjoittelevat pelitaitojaan. Nettikasino tarjoaa hyvän mahdollisuuden kehittää omaa pelitaktiikkaansa ja harjoitella pelaamista kaikessa rauhassa silloin kun se itselle sopii parhaiten.

Sinnikäs ja pitkäjänteinen työ on tärkeä osa unelmien saavuttamista, mutta kaikkein tärkeintä on kuitenkin motivaatio. Se, että todella haluaa saavuttaa tavoitteensa. Aikuiselta saatu kannustus on myös hyvin tärkeässä osassa nuoren tavoitteiden saavuttamisessa, ja olemassa olevat esikuvat rohkaisevat häntä yrittämään kovemmin kohti omaa unelmaansa. Myös aikuiselta saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää, sillä se opastaa nuorta toimimaan tehokkaammin kohti oman unelmansa saavuttamista. Sekä kannustava että kriittinen palaute on tärkeää.

Luo mahdollisuuksia nuorille

Sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus. Tämä vanha viisaus on erittäin osuva, ja siihen on varmasti monen aikuisen helppo yhtyä. Nykyisessä yhteiskunnassa on onneksi paljon mahdollisuuksia nuorille, jotka halutessaan – ja osatessaan – voivat tarttua niihin. Nuoren mahdollisuudet eivät Suomessa ole ainakaan teoriassa edes kovin sidottuja hänen vanhempiensa yhteiskuntaluokkaan, vaan kaikilla on periaatteessa samat mahdollisuudet.

Pelkkä erilaisten mahdollisuuksien olemassaolo ei kuitenkaan vielä itsessään ole riittävä opastus nuorelle ihmiselle, vaan hän tarvitsee myös henkilökohtaista opastusta ja tukea. Sekin, että joku on ylipäänsä kiinnostunut hänen tulevaisuudestaan voi olla jo suuri asia. Tätä tarkoitusta varten on tietysti olemassa koulujen opinto-ohjaajat ja kuraattorit, jotka tekevät tärkeää työtä. Opintojen ohjaaminen on kuitenkin lopulta melko teoreettista, ja monesti nuori tarvitsisi omakohtaisia kokemuksia erilaisista asioista, jotta hän tietäisi, mistä on kiinnostunut.

Eräs nuorten omaehtoinen ja täysin itsenäisesti usein alkava harrastus on bänditoiminta. Se ei edes tarvitse ulkopuolisia virikkeitä, vaan musikaaliset tai musiikista kiinnostuneet nuoret hakeutuvat musiikin ja soittamisen pariin ikäänkuin automaattisesti. Bänditouhuissa on pitkällä tähtäimellä kyse paljon enemmästä, kuin pelkästä soittamisesta ja musiikin tekemisestä. Musiikki, kuten muutkin harrastukset on loistava keino löytää kavereita samoista asioista kiinnostuneiden nuorten parista. Bänditoiminnan lisäksi hyviä omaehtoisia harrastuksia voivat olla vaikka retkeily, urheilulajit, veneily, valokuvaus, videoiden ja elokuvien tekeminen ja niin edelleen. Omaehtoisten harrastusten etuna on se, että ne ovat nimensä mukaisesti nuorten itse ideoimia ja aloittamia. Tietysti ohjatut harrastuksetkin ovat toimivia ja hyviä vaihtoehtoja, kuten vaikka jalkapallo, jääkiekko tai vaikka klassisen musiikin opiskelu musiikkiopistossa.

Nuori tarvitsee suunnannäyttäjiä, esikuvia ja ideoita. Näitä voisi kutsua vaikka tienviitoiksi. Nuorena tehdyt ratkaisut esim. koulutuksen suhteen vaikuttavat koko loppuelämään. Se tarkoittaa sitä, että alle 20-vuotiaalla nuorella on itse asiassa jo valtava vastuu omasta tulevaisuudestaan. On tietysti totta, että elämän suuntaa voidaan vaihtaa myöhemmin, eikä ole harvinaista, että keski-ikäinen toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa vaikka akateemisesta tutkinnosta. Mutta nuoruus on kuitenkin herkkää aikaa, ja monet muutkin kuin ammattia koskevat päätökset tehdään jo nuorella iällä. Nuorten mahdollisuuksista on tehty myös aloitteita, josta yksi on Euroopan komission Mahdollisuuksia nuorille. Aikuinen voi parhaimmillaan toimia esikuvana ja ideoiden tarjoana nuorelle ihmiselle. Monet asiat tulevat nuoren tietoisuuteen ja elämään vain, jos hän voi seurata jonkun toisen tekevän niitä. Vaikka aktiviteetit ja harrastukset ovat lähtökohtaisesti hyvä asia, on väärin myöskään patistaa teini-ikäistä väkisin jonkin harrastuksen pariin, vaan kiinnostus pitää lähteä hänestä itsestään.

Go to Top