Luo mahdollisuuksia nuorille

Sanotaan, että nuorissa on tulevaisuus. Tämä vanha viisaus on erittäin osuva, ja siihen on varmasti monen aikuisen helppo yhtyä. Nykyisessä yhteiskunnassa on onneksi paljon mahdollisuuksia nuorille, jotka halutessaan – ja osatessaan – voivat tarttua niihin. Nuoren mahdollisuudet eivät Suomessa ole ainakaan teoriassa edes kovin sidottuja hänen vanhempiensa yhteiskuntaluokkaan, vaan kaikilla on periaatteessa samat mahdollisuudet.

Pelkkä erilaisten mahdollisuuksien olemassaolo ei kuitenkaan vielä itsessään ole riittävä opastus nuorelle ihmiselle, vaan hän tarvitsee myös henkilökohtaista opastusta ja tukea. Sekin, että joku on ylipäänsä kiinnostunut hänen tulevaisuudestaan voi olla jo suuri asia. Tätä tarkoitusta varten on tietysti olemassa koulujen opinto-ohjaajat ja kuraattorit, jotka tekevät tärkeää työtä. Opintojen ohjaaminen on kuitenkin lopulta melko teoreettista, ja monesti nuori tarvitsisi omakohtaisia kokemuksia erilaisista asioista, jotta hän tietäisi, mistä on kiinnostunut.

Eräs nuorten omaehtoinen ja täysin itsenäisesti usein alkava harrastus on bänditoiminta. Se ei edes tarvitse ulkopuolisia virikkeitä, vaan musikaaliset tai musiikista kiinnostuneet nuoret hakeutuvat musiikin ja soittamisen pariin ikäänkuin automaattisesti. Bänditouhuissa on pitkällä tähtäimellä kyse paljon enemmästä, kuin pelkästä soittamisesta ja musiikin tekemisestä. Musiikki, kuten muutkin harrastukset on loistava keino löytää kavereita samoista asioista kiinnostuneiden nuorten parista. Bänditoiminnan lisäksi hyviä omaehtoisia harrastuksia voivat olla vaikka retkeily, urheilulajit, veneily, valokuvaus, videoiden ja elokuvien tekeminen ja niin edelleen. Omaehtoisten harrastusten etuna on se, että ne ovat nimensä mukaisesti nuorten itse ideoimia ja aloittamia. Tietysti ohjatut harrastuksetkin ovat toimivia ja hyviä vaihtoehtoja, kuten vaikka jalkapallo, jääkiekko tai vaikka klassisen musiikin opiskelu musiikkiopistossa.

Nuori tarvitsee suunnannäyttäjiä, esikuvia ja ideoita. Näitä voisi kutsua vaikka tienviitoiksi. Nuorena tehdyt ratkaisut esim. koulutuksen suhteen vaikuttavat koko loppuelämään. Se tarkoittaa sitä, että alle 20-vuotiaalla nuorella on itse asiassa jo valtava vastuu omasta tulevaisuudestaan. On tietysti totta, että elämän suuntaa voidaan vaihtaa myöhemmin, eikä ole harvinaista, että keski-ikäinen toteuttaa pitkäaikaisen haaveensa vaikka akateemisesta tutkinnosta. Mutta nuoruus on kuitenkin herkkää aikaa, ja monet muutkin kuin ammattia koskevat päätökset tehdään jo nuorella iällä. Nuorten mahdollisuuksista on tehty myös aloitteita, josta yksi on Euroopan komission Mahdollisuuksia nuorille. Aikuinen voi parhaimmillaan toimia esikuvana ja ideoiden tarjoana nuorelle ihmiselle. Monet asiat tulevat nuoren tietoisuuteen ja elämään vain, jos hän voi seurata jonkun toisen tekevän niitä. Vaikka aktiviteetit ja harrastukset ovat lähtökohtaisesti hyvä asia, on väärin myöskään patistaa teini-ikäistä väkisin jonkin harrastuksen pariin, vaan kiinnostus pitää lähteä hänestä itsestään.