Yritystoiminta perustuu hyvään ideaan ja suunnitteluun

Liiketoiminta on aina riski, oli kyse sitten suuresta tai pienestä yrityksestä. Kilpailu on kovaa ja aloittelevan yrittäjän on hyvä tietää, että monilla aloilla on nykyään ylitarjontaa. Euroopan Unioni on tuonut mukanaan kansainvälistymisen ja sen myötä myös markkinat ovat laajentuneet.

Hyvän yrityksen toiminta perustuu siihen, että sillä on kantava liikeajatus ja osaava yrittäjä. Liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä tulee pitää mielessä hyvin arvioitu liiketoiminnan kannattavuus ja toiminnan menestymismahdollisuudet realistisesti laskettuna. Myös usko itseensä itsenäisenä yrittäjänä on ehdottoman tärkeää, jotta vaikeuksia kohdatessa ei lyö hanskoja tiskiin heti alkuunsa.

Luvat kuntoon

Tulevan yrittäjän ei tarvitse tai edes kannata tehdä kaikkea alkusuunnitelmia itse, vaan ammattiapua liiketoimintasuunnitelman laatimiseen on saatavissa mm. Uusyrityskeskuksista sekä ELY-keskuksista. Äärettömän tärkeää on heti alussa valita oikea yritysmuoto. Valittavana on toiminimi, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö tai osuuskunta. Pelkkä liikeidea tai yhtiömuoto ei kuitenkaan riitä. Yrittäjän on tarkistettava, että hänellä on oikeus harjoittaa luvanvaraista elinkeinotoimintaa. Elinkeinoharjoittamisen luvan myöntävät kaupungit, kunnat, aluehallintovirastot sekä ELY-keskukset.

Luvan saatuaan yrittäjän on tehtävä perustamisilmoitus erilliseen yritystietojärjestelmään. Tällä luvalla voi tehdä ilmoitukset kaupparekisteriin, arvonlisäverovelvolliseksi, ennakkoperintärekisteriin sekä työantajarekisteriin. Uuden yrittäjän on myös muistettava vielä tärkeät kirjapidon sekä vakuutuksien järjestäminen. Nämä ovat ehdottoman tärkeitä seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon uutta yritystä perustettaessa, sillä harva yrittäjä pystyy tai osaa itse pitää koko yrityksen kirjanpitoa.

Kansainvälinen yrittäminen

Euroopan Unionin jäsenyyden myötä on yritystoimintaa mahdollista harrastaa myös Suomen rajojen ulkopuolella, ja EU-maista tulevien yritysten on mahdollista harrastaa yritystoimintaa Suomessa mm. tytäryhtiöiden muodossa. Nykyään saa paljon hyvää ja asiallista tietoa tytäryhtiön perustamisesta verkosta. Kuten sanottu, EU on avannut täysin uudenlaisia mahdollisuuksia yrittäjälle. Vain mielikuvitus on rajana, ja jos EU-kansalaista houkuttelee perustaa vaikkapa online casino, voi hän sen helposti tehdä.

Nyt kaikilla EU:n alueella asuvilla on mahdollisuus perustaa yritys jokaiseen EU-maahan sekä myös kolmeen EU:n ulkopuoliseen maahan eli Norjaan, Islantiin ja Liechtensteiniin. Kaikissa näissä maissa saa perustaa jo joissain EU-maassa rekisteröidylle yritykselle tytäryhtiön, eikä se ole edes kallista. Tytäryhtiö on laillisesti rekisteröitävä kolmen arkipäivän sisällä. Sen rekisteröinti maksaa korkeintaan 100 euroa. Paperimuodollisuudet voidaan hoitaa joko viranomaisten kanssa tai kansallisen verkkopalvelun kautta.